top-header

ĐĂNG KÝ HỌC

icon
icon
icon
icon
icon
icon
lớp học offline

Cơ sở 1: 206, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội (tel: 111111111)

Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SP_BM_04_S7 Khoá học Simon IELTS 7.0+ (7.0+)

Thứ 4-7

19h - 21h30

08-12-2022
SP_BM_12_S6 Khoá học Simon IELTS 6.5 (6.5)

Thứ 4-7

19h00 - 21h00

10-12-2022
SP_BM_05_S7 Khoá học Simon IELTS 7.0+ (7.0+)

Thứ 3-6

19h00 - 21h30

16-12-2022
SP_BM_11_S5 Khoá học Simon IELTS 5.5 (5.5)

Thứ 3-6

19h00 - 21h00

27-12-2022

Cơ sở 2: 33 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (tel: 11111111)

Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SP_CG_02_S7 Khoá học Simon IELTS 4.5 (4.5)

Thứ 2-5

18h45 - 21h15

15-12-2022
SP_CG_04_S6 Khoá học Simon IELTS 6.5 (6.5)

Thứ 4-7

18h45 - 21h15

14-12-2022
SP_CG_05_S6 Khoá học Simon IELTS 6.5 (6.5)

Thứ 3-6

18h45 - 21h15

27-12-2022

Cơ sở 3: Số 2, ngõ 54, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội (tel: 02439903669)

Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SP_TX_02_S6 Khoá học Simon IELTS 4.5 (4.5)

Thứ 4-7

18h45 - 21h00

21-12-2022
SP_TX_05_S5 Khoá học Simon IELTS 4.5 (4.5)

Thứ 2-5

18h45 - 20h45

08-12-2022
lớp học online
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_20_S6 Lộ trình Simon IELTS từ 4.5 đến 6.5 Online (6.5 - 8.0+)

Thứ 4-7

19h00 - 21h30

05-11-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_26_S5 Lộ trình Simon IELTS từ 3.0 đến 5.5 Online (5.5 - 6.0+)

Thứ 4-7

19h00 - 21h00

23-11-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_27_S5 Lộ trình Simon IELTS từ 3.0 đến 5.5 Online (5.5 - 6.0+)

Thứ 2-5

19h00 - 21h00

24-11-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_21_S6 Lộ trình Simon IELTS từ 4.5 đến 6.5 Online (6.5 - 8.0+)

Thứ 2-5

19h00 - 21h30

21-11-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_24_S7 Lộ trình Simon IELTS từ 5.5 đến 7.0+ Online (7.0 - 8.0+)

Thứ 4-7

19h00 - 21h30

29-11-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_30_S6 Lộ trình Simon IELTS từ 4.5 đến 6.5 Online (6.5 - 8.0+)

Thứ 3-6

19h00 - 21h30

08-11-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPV_36_S5 Lộ trình Simon IELTS từ 3.0 đến 5.5 Online (5.5 - 6.0+)

Thứ 3-5

T3: 9h-10h30 & T5: 8h30-10h

10-11-2022