top-header

ĐĂNG KÝ HỌC

icon
icon
icon
icon
icon
icon
lớp học offline lớp học online
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Lớp PRO_02 Khoá học IELTS Basic Online (5.5 - 6.0+)

T2 - T5

19h30 - 21h30

06-09-2021
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Lớp PRO_01 Khoá học IELTS Basic Online (5.5 - 6.0+)

T3 - T6

14h30 - 16h30

24-09-2021