top-header
/upload/images/huong dan ielts speaking part 10.jpg

Bài viết dưới đây tổng hợp tất cả những gợi ý và hướng dẫn quan trọng của chuyên gia Simon cho phần IELTS Speaking Part 1. Bạn hãy tham khảo và thực hành theo những gợi ý này, để nâng cao khả năng xử lý phần thi Speaking - Part 1 nhé.

5 quy tắc của Simon trong Speaking Part 1

Phần 1 của bài thi Nói IELTS thường được thiết kế khá đơn giản và dễ dàng. Bạn không cần phải đưa ra những câu trả lời 'khó', và bạn nên cố gắng tránh mắc những lỗi sai cơ bản. 

Dưới đây là năm quy tắc đơn giản của Simon cho phần Speaking Part 1, mà bất kỳ ai cũng có thể ứng dụng:

  1. Giữ câu trả lời của bạn thật ngắn gọn, sau đó dừng lại một cách tự tin.

  2. Trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng các câu hoàn chỉnh và đầy đủ. 

  3. Sử dụng các từ trong câu hỏi của giám khảo để đưa vào trong câu trả lời của bạn.

  4. Nếu có thể, hãy đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.

  5. Đừng quên nói "có" hoặc "không" khi cần thiết.

Dưới đây là một câu trả lời mẫu của Simon để minh họa những điểm này:

- Do you like parks?

- Yes, I like parks because they are great places to relax. If you live in a city, a park is often the only place where you can escape from the noise and the traffic.

Đơn giản hoá câu trả lời của bạn 

Chuyên gia Simon khuyên rằng: ưu tiên hàng đầu của bạn trong phần 1 của bài thi nói là phải thể hiện sự trôi chảy, chứ không phải là thể hiện ngữ pháp hoặc từ vựng phức tạp. Bạn sẽ nói trôi chảy hơn nếu giữ cho câu trả lời của mình đơn giản.

Dưới đây là một số ví dụ về cách Simon đã đơn giản hóa câu trả lời của học viên:

Lưu ý: câu trả lời của học viên còn một số sai sót.

1. Câu trả lời của học viên: 

Logically people from different generation will have taste variation. Depending upon the maturity, music stars of their own age, impact of globalisation as well as technological development in music industry will divide younger and older generation.

=> Câu trả lời của Simon:

Of course, people from different generations have different tastes in music. Popular music changes all the time, and most of us are influenced by whatever style of music is popular when we are growing up.

2. Câu trả lời của học viên: 

Yes, I am fond of music. It is simply the medicine for my mind. When I am stressed, music remove stress. When I am happy, music inspires me to be more. It always in the centre of all my parties with friends. When I am sad, music takes me out glue and move forward.

=> Câu trả lời của Simon:

Yes, I love music, mainly because it helps to put me in a better mood. When I'm stressed or sad, music picks me up and puts me in a positive frame of mind.

Đưa ra câu trả lời phủ định 

Việc đưa ra câu trả lời phủ định trong phần 1 của bài thi nói là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Dưới đây là một vài câu hỏi được Simon đưa ra để bạn có thể luyện tập câu trả lời phủ định. Cố gắng giữ câu trả lời của bạn ngắn gọn và đơn giản.

Câu hỏi đầu tiên đã được Simon làm mẫu.

- What type of photos do you like taking?

=> Well, I don't usually take photos to be honest. I prefer to enjoy whatever I'm doing, rather than stop to take a photograph.

Bạn hãy thử áp dụng câu trả lời phủ định với các câu hỏi khác dưới đây nhé:

- What do you do with photos you take?

- When you visit other places, do you take photos or buy postcards?

- Do you like people taking photos of you?

Hãy cùng tìm hiểu các kỹ thuật học IELTS độc quyền khác của chuyên gia Simon, và đừng ngần ngại đăng ký thông tin tư vấn để được Pasal hỗ trợ chương trình học IELTS phù hợp nhất với bạn nhé!

quảng cáo

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

icon
icon
icon
icon
icon