top-header

ĐĂNG KÝ HỌC

icon
icon
icon
icon
icon
icon
lớp học offline

Cơ sở 1: 206, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội (tel: 111111111)

Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SP_BM_09_S6 Khoá học Simon IELTS 6.5 (6.5)

Thứ 4-7

19h00 - 21h30

01-02-2023
SP_BM_14_S5 Khoá học Simon IELTS 5.5 (5.5)

Thứ 2-5

19h00 - 21h00

09-02-2023
SP_BM_11_S5 Khoá học Simon IELTS 5.5 (5.5)

Thứ 3-6

19h00 - 21h00

14-02-2023
SP_BM_06_S7 Khoá học Simon IELTS 7.0+ (7.0+)

Thứ 4-7

19h00 - 21h30

18-02-2023
SP_BM_07_S7 Khoá học Simon IELTS 7.0+ (7.0+)

Thứ 3-6

19h00 - 21h30

02-02-2023
SP_BM_10_S6 Khoá học Simon IELTS 6.5 (6.5)

Thứ 2-5

19h00 - 21h30

23-02-2023

Cơ sở 2: 33 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (tel: 11111111)

Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SP_CG_03_S7 Khoá học Simon IELTS 4.5 (4.5)

Thứ 3-6

18h00 - 20h00

03-02-2023
SP_CG_05_S6 Khoá học Simon IELTS 6.5 (6.5)

Thứ 3-6

18h00 - 20h00

07-02-2023
SP_CG_08_S5 Khoá học Simon IELTS 4.5 (4.5)

Thứ 3-6

18h00 - 20h00

21-02-2023

Cơ sở 3: Số 2, ngõ 54, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội (tel: 02439903669)

Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SP_TX_04_S6 Khoá học Simon IELTS 4.5 (4.5)

Thứ 3-6

18h45 - 21h00

03-02-2023
SP_TX_06_S5 Khoá học Simon IELTS 5.5 (5.5)

Thứ 4-7

18h45 - 20h45

08-02-2023

Cơ sở 4: Số 146 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội (tel: 0246.292.6968)

Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SP_DD_06_S6 Khoá học Simon IELTS 4.5 (4.5)

Thứ 2-5

18h00 - 20h00

06-02-2023
SP_DD_04_S7 Khoá học Simon IELTS 7.0+ (7.0+)

Thứ 2-5

20h15 - 22h15

09-02-2323
SP_DD_08_S5 Khoá học Simon IELTS 5.5 (5.5)

Thứ 2-5

20h15 - 22h15

27-02-2023
lớp học online
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_22_S6 Lộ trình Simon IELTS từ 4.5 đến 6.5 Online (6.5 - 8.0+)

Thứ 3-6

19h00 - 21h30

09-12-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_28_S5 Lộ trình Simon IELTS từ 3.0 đến 5.5 Online (5.5 - 6.0+)

Thứ 3-6

19h00 - 21h00

23-12-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_29_S5 Lộ trình Simon IELTS từ 3.0 đến 5.5 Online (5.5 - 6.0+)

Thứ 2-5

19h00 - 21h00

22-12-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPV_34_S7 Lộ trình Simon IELTS từ 5.5 đến 7.0+ Online (7.0 - 8.0+)

Thứ 3-6-CN

14h00-16h00

12-12-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_17_S7 Lộ trình Simon IELTS từ 5.5 đến 7.0+ Online (7.0 - 8.0+)

Thứ 2-5

19h00 - 21h00

02-12-2022
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
SPO_KD_19_S7 Lộ trình Simon IELTS từ 5.5 đến 7.0+ Online (7.0 - 8.0+)

Thứ 3-6

19h00 - 21h00

01-12-2022