top-header
/upload/images/de_thi_ielts_202319.png

Tổng hợp đề thi IELTS 2023 hai kỹ năng Speaking và Writing từ BC và IDP 

Cập nhật đề thi mới liên tục là rất quan trọng trước khi đi thi IELTS. Trong bài viết này, Pasal sẽ tổng hợp các đề thi IELTS 2023 mới nhất ở hai kỹ năng Writing và Speaking. Các đề thi đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ các thí sinh. Hãy cùng chúng mình tổng hợp các đề thi ngay nha!

1/ Tổng hợp đề thi IELTS 2023 - Kỹ năng Writing

Ở phần 1 của bài viết, chúng mình cùng điểm qua những đề IELTS Writing đã được thi trong tháng 1 năm 2023 nhé!

Đề thi IELTS Writing ngày 05.01.2023

Task 1: The percentage of people who were born in Australia and who were born outside Australia living in urban, rural, and town between 1995 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Tỷ lệ phần trăm người sinh ra ở nước Úc và người sinh ra ở bên ngoài nước Úc sinh sống ở thành thị, nông thôn và thị trấn từ năm 1995 đến năm 2010. Bạn hãy tóm tắt thông tin bằng việc lựa chọn và báo cáo các đặc điểm chính và so sánh chúng nếu có liên quan.)

Task 2: Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. So, developed countries should give other types of help to poor countries rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

(Các nước giàu thường cung cấp tiền cho các nước nghèo hơn, nhưng cách này không giải quyết được sự nghèo đói. Chính vì vậy, các nước phát triển nên cung cấp các hình thức giúp đỡ khác cho các nước nghèo hơn  thay vì viện trợ tài chính. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên?)

Đề IELTS Writing ngày 07.01.2023 – Tổ chức tại BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ bên dưới thể hiện số lượng khách du lịch quốc tế ở 3 quốc gia khác nhau ở các quốc gia châu Âu từ năm 1987 đến năm 2007. Tóm tắt các thông tin bằng cách thu thập và báo các những đặc điểm chính, đồng thời so sánh sự liên quan.)

Đề thi IELTS Writing Task 1 năm 2023

Task 2: Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

(Một số quốc gia đạt được sự thành công quốc tế bằng việc xây dựng các cơ sở chuyên dụng để đào tạo các vận động viên thay vì cung cấp các cơ sở ai cũng có thể tập luyện. Điều này là tích cực hay tiêu cực cho sự phát triển?)

Đề IELTS Writing ngày 12.01.2023

Task 1: The graph below shows the hours of teaching per year done by each teacher in four different countries in 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ bên dưới thể hiện số giờ dạy mỗi năm được thực hiện bởi mỗi giáo viên tại 4 quốc gia khác nhau trong năm 2001. Tóm tắt các thông tin bằng việc chọn lựa và báo cáo các đặc điểm chính, so sánh sự liên quan nếu có.)

Đề thi IELTS Writing Task 1 năm 2023

Task 2: Some people think that certain old buildings are more worth preserving than others ones. Which types of old buildings should be preserved? Do you think that the advantages of preserving these old buildings outweigh the disadvantages?

(Một số người cho rằng những toà nhà cũ nên được bảo tồn hơn những tòa nhà khác. Những kiểu toà nhà nào nên được bảo tồn? Bạn có nghĩ rằng việc bảo tồn các tòa nhà cũ có nhiều lợi ích hơn bất lợi không?)

Đề IELTS Writing ngày 14.01.2023

Task 1: The graph below shows the percentage of workers from five different European countries that were absent for a day or more due to illness from 1991 to 2001. Summarize the information by selecting reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ dưới đây thể hiện phần trăm công nhân từ những quốc gia châu Âu khác nhau nghỉ làm một hoặc nhiều ngày do bị ốm từ năm 1991 đến năm 2001. Hãy tóm tắt các thông tin bằng việc chọn và báo cáo các đặc điểm chính, so sánh nếu có sự liên quan.)

Đề thi IELTS Writing Task 1 năm 2023

Task 2: Video records are a better way to learn about the way other people in the world live rather than written documents. To what extent do you agree or disagree?

(Ghi lại bằng video là một cách tốt hơn để tìm hiểm về cuộc sống của những người khác trên thế giới. Bạn đồng ý với quan điểm này hay không đồng ý?)

Bạn đọc có thể khảo thêm bài viết: Tổng hợp đề thi Writing IELTS 2023 tại BC và IDP chính xác và đầy đủ nhất

2/ Tổng hợp đề thi IELTS 2023 - Kỹ năng Speaking

Các đề thi Speaking được thi khoảng đầu năm 2023 cũng là một chủ đề được rất nhiều thí sinh có ý định thi IELTS năm nay quan tâm. Vì vậy, hãy cùng chúng mình tổng hợp các đề Speaking ngay nhé! 

Đề IELTS Speaking thi ngày 01.02.2023

Speaking Part 1:

Chủ đề “Work or study”:

 • Do you work or study? (Bạn đang đi học hay đi làm?)

 • What are your favorite subjects/ classes/ courses at university? (Môn học/Lớp học/Khoá học nào bạn yêu thích nhất ở trường đại học?)

Chủ đề “Snacks”:

 • What snacks that you like to eat (Loại đồ ăn vặt nào bạn thích ăn nhất)

 • Did you often eat snacks when you were young? (Bạn có thường xuyên ăn các loại đồ ăn vặt khi còn trẻ không?)

 • When do you usually eat snacks? (Bạn thường ăn các món ăn vặt khi nào?)

 • Do you think it is healthy for you to eat snacks? (Bạn nghĩ ăn các đồ ăn vặt có tốt cho sức khoẻ không?)

Speaking Part 2: Describe a thing you bought and you are happy about it. (Miêu tả một đồ vật mà bạn đã mua và bạn hạnh phúc với nó)

You should say:

 • What is it?

 • Explain why you buy it

 • Why you select this product

 • From where you purchased it? 

 • And explain why are you so happy about it

Speaking Part 3:

 • Did you tell anyone after buying it?

 • What are your thoughts?

 • What product which is consumed most in your country, and Why

 • Is increasing consumerism a good trend?

Đề thi IELTS Speaking ngày 03.01.2023

Part 1 xuất hiện các các câu hỏi thuộc những chủ đề:

 • The area where you live in

 • Writing

 • Morning

Part 2: Describe an impressive English lesson you had and really enjoyed (Hãy kể về một tiết học tiếng Anh bạn từng học mà bạn ấn tượng nhất)

You should say:

 • What was it about?

 • When did you have it?

 • What did the teacher do? 

 • And explain why you enjoy the lesson

Part 3:

 • Why people learn foreign languages

 • Why are some people able to learn languages easily?

 • Grammar or vocabulary, which is more important when learning foreign languages?

 • What makes a good foreign language teacher?

Đề thi IELTS Speaking ngày 05.01.2023

Part 1 hỏi về những chủ đề sau đây:

Chủ đề “Work/Study”

 • Are you working or going to school? (Bạn đã đi làm hay còn đi học?)

 • What do you usually do after coming home from school? (Bạn thường làm gì khi trở về nhà sau giờ học ở trường?)

Chủ đề “Social media” 

 • Do you use social media or not? (Bạn có sử dụng mạng xã hội không?)

 • Do people around you use social media too much? (Mọi người xung quanh bạn có dùng mạng xã hội không?)

 • Do you want to work on social media in the future? (Bạn có muốn làm việc trên mạng xã hội trong tương lai không?)

Chủ đề “Singing”

 • Do you like to sing? (

 • Have you ever studied singing?

 • What else have I forgotten?

Part 2: Describe a Place where you go to do outdoor activities or play a sport. (Miêu tả một địa điểm nơi bạn từng đi để chơi các hoạt động ngoài trời hoặc chơi một môn thể thao)

You should say:

 • Where is it located?

 • What activities can you do at this place?

 • How often do you go there?

 • And why do you like this place?

Part 3: 

 • What are the advantages of having a lot of experience?

 • Should children be encouraged to experience a lot?

 • People with more experience are more successful, right?

Đề thi IELTS Speaking ngày 06.01.2023

Speaking Part 1 gồm có những chủ đề dưới đây:

 • Your school and changes in your school

 • Outer space and stars 

 • Arts and Drawing

Part 2: Describe a person you would like to study or work with. (Miêu tả một người mà bạn mong muốn học tập hoặc làm việc cùng)

You should say:

 • Who is this person?

 • What does this person do?

 • How long have you known him/her?

 • And explain why you want to study/ work with this person.

Part 3:

 • What are the characteristics that good co-workers need?

 • What benefits if you are surrounded by good co-workers?

 • What would happen if the co-workers are not good?

 • Are there values if managers build good relationships with the workers who work underneath them?

 • Is it good for workers if the company applies sports facilities for them?

Việc nắm bắt được các đề thi được tổ chức vào gần khoảng thời gian bạn thi IELTS sẽ giúp bạn cập nhật được những dạng đề các cách ra đề mới nhất. Từ đó chủ động được trong việc ôn luyện của mình để đạt được kết quả tốt nhất!

Các bạn có thể tham khảo thêm ngay các bài viết:

Trên đây là tổng hợp các đề thi IELTS 2023 bao gồm hai kỹ năng Speaking và Writing đã được thi trong đầu năm 2023. Pasal hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho bạn đọc trong quá trình ôn luyện của mình. Chúc các bạn ôn luyện hiệu quả với những đề thi IELTS 2023 này!

quảng cáo

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

icon
icon
icon
icon
icon